OMDAT HOESELT HET VERDIENT

Welkom

BEST GROEN is een samengestelde lijst van onafhankelijken, Groen en CD&V. Wij willen deze gemeenteraadsverkiezingen een alternatief bieden met een beleid dat wel durft te investeren en vooruitgang wil voor onze gemeente.

Hierbij kan u onze belangrijkste thema’s vinden met enkele belangrijke kernpunten waarmee wij volgende legislatuur aan de slag willen gaan. Wij rekenen op jullie steun om een verschil te maken in Hoeselt!
 
Om een bruisend en levend Hoeselt te realiseren is mobiliteit een belangrijk onderdeel. Zowel voor bewoners, handelaars als bezoekers is een goede mobiliteit noodzakelijk. Verder op onze website kan u verdere uitleg vinden over onze aanpak met betrekking tot mobiliteit.Een gemeente als Hoeselt moet leefbaar zijn voor alle inwoners, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of levensovertuiging. Wij gaan dan ook voor een beleid waarin Hoeselt voor iedere inwoner leefbaar is.

Ook duurzaamheid is voor ons zeer belangrijk. Het gaat namelijk over onze toekomst en zeker ook die van onze kinderen en kleinkinderen. Hierdoor zijn er enkele speerpunten die voor ons heel belangrijk zijn om Hoeselt zowel nu als in de toekomst leefbaar te houden en gewapend te zijn voor de uitdagingen in de toekomst.


Verenigingswerk is zeer belangrijk voor de samenhang van de bevolking. Daarom zijn wij ervan overtuigd dat dit ook zeer goed ondersteund moet worden. Elke vereniging moet naar hun noden geholpen kunnen worden, hetzij financieel, materieel of in huisvesting.

Verder is ook het dorpsleven in de verschillende dorpskernen heel belangrijk, een ontmoetingsplaats in de deelgemeenten creëert een sociale cohesie die nodig is in deze tijden van vervreemding en vereenzaming. Om dit dorpsleven en het verenigingsleven in de dorpen te versterken is ook een goede infrastructuur nodig met functionele en goed onderhouden gemeenschapszalen.

Ook de vergrijzing van onze maatschappij is een zeer belangrijk feit waar we rekening mee moeten houden. Door de stijgende leeftijden merken we ook dat er een vergrijzing binnen de vergrijzing bezig is. Hierdoor is het belangrijk om als gemeente in te zetten op een goede infrastructuur voor ouderenzorg.


Om al deze punten te kunnen verwezenlijken is natuurlijk een daadkrachtig beleid nodig, een beleid dat durft te beslissen en durft te investeren. Door te blijven stilstaan lopen we een achterstand op die niet meer in te halen is.

Door het juist inspelen op mogelijke subsidies kan onze gemeente juist investeren zonder hiervoor de belastingen te verhogen. Ons doel is om volgende legislatuur de basisdienstenbelasting af te bouwen om ze uiteindelijk volledig af te schaffen.

Door de samenwerking met verschillende buurgemeentes kunnen ook grotere projecten gerealiseerd worden. We moeten ook geen schrik hebben om eventuele samenwerkingen aan te gaan. Zo een samenwerking kan voor onze gemeente een groot voordeel maken door de schaalvergroting en het verkrijgen van meer werkingsmiddelen. Natuurlijk moet bij een samenwerking ook gekeken worden dat er rekening gehouden wordt met de specifieke noden van de Hoeselaren.