OMDAT HOESELT HET VERDIENT

BASTIAENS Thea

Naam:
BASTIAENS Thea
Adres:
Overbosstraat 7B
3730 Hoeselt
E-mailadres:
theabastiaens@gmail.com
Geboortedatum:
19/09/1952
Mezelf in 2 woorden:
sociaal en geëngageerd

Waarom stel ik mij kandidaat bij BEST GROEN?

 
Ik wil deelnemen als vrouw om BEST GROEN in de meerderheid te brengen, want ik vind het zinvol om een nieuwe sturing in het beleid, een frissere en andere aanpak mogelijk te maken. Nu blijven een aantal plannen, de ruimtelijke uitvoeringsplannen, toch echt wel te lang onderweg : meer daadkracht ! Ook op  een aantal andere terreinen. Bvb. met de vergrijzing van onze bevolking, zou een “dagopvangcentrum” wellicht een belangrijke schakel  in de thuiszorg zijn.
 
Met deze lijst met zowel ervaren, als nieuwe mensen die “opbouwend” en “deelnemend” in het Hoeseltse gemeenschapsleven staan, wil ik  graag team vormen om het beleid de volgende jaren concreet vorm te geven..
En dat onder de leiding van “een vrouw die haar mannetje staat” !
Heel erg de moeite om voor verandering te kiezen!
 

Persoonlijke info

 
Sedert 2014 op pensioen en dus nu meer tijd om mij in te zetten voor deze verkiezingen.
Voorheen  26 jaar het KBC verzekeringsagentschap in Hoeselt uitgebouwd, na 10 jaar administratieve job bij KBC en 3 jaar vrijgestelde van de jongvolwassenbeweging KLJ.  Vanaf ons huwelijk in 1976 in Hoeselt komen wonen, en er mij thuis gevoeld door actief deel te nemen aan het parochiale en verenigingsleven.
30 jaar geleden nam ik ook deel aan de verkiezingen op de CDV lijst, en was 6 jaar raadslid van het OCMW. We konden toen het OCMW dienstencentrum realiseren !!
Onze 4 opgroeiende kinderen en  mijn werk, en opleidingen, maakten de druk te groot, om mij nog actief met de politiek bezig te houden.
 
Mijn hobby’s zijn nog steeds het actief deelnemen aan de activiteiten  van de verenigingen waar ik lid van ben : de yoga, onze KVLV en Neos en natuurlijk de parochie en federatie Hoeselt.