OMDAT HOESELT HET VERDIENT

Programma

Beste Hoeselaar,

Hier leggen wij u graag uit wat BEST GROEN u te bieden heeft als zij vanaf 2019 mag deel uitmaken van de meerderheid.

 

VERTROUWEN HEBBEN IN EEN GOED BESTUUR

Na een periode van zes jaar zonder enige ambitie heeft Hoeselt dringend nood aan een daadkrachtig bestuur dat de vele kansen die zich aanbieden effectief kan benutten. Een  gezond financieel beleid is kritisch. Toch moeten we als gemeente durven te investeren in toekomstgerichte projecten zonder belastingverhoging! 
Een nauwe samenwerking met hogere overheidsinstanties en naburige gemeenten zijn hierbij noodzakelijk.

Van de dienstenbelasting willen we af! Het is niet eerlijk dat u naast de factuur van Limburg.net ook nog aan de gemeente een extra bijdrage moet doen.

Inspraak van de burger in het gemeentelijk beleid, is voor BEST GROEN essentieel om maatschappelijke problemen aan te pakken. Om de daad bij het woord te voegen stappen we mee in een online platform voor burgerparticipatie.

Een initiatief van BEST GROEN is het ter beschikking stellen van een burgerbegroting als een vervolgtraject op het project ‘Straffe Toeren’ (het geesteskind van toenmalig schepen Serge Voncken), waarbij de burgers in een wijk of een (deel)gemeente zelf beslissen hoe een gedeelte van het gemeentelijk budget wordt besteed.

 

LEVEN IN EEN DUURZAAM HOESELT

Met BEST GROEN  investeert Hoeselt  in meer hernieuwbare energie waarin de Hoeselaren mee kunnen investeren. Bovendien ondersteunen we  maatregelen op vlak van energie-efficiëntie.
In de strijd tegen water- en modderoverlast is de verdere uitbouw van gescheiden rioleringen en bufferbekkens een begin, maar om echt resultaat te boeken, is een beleid nodig dat het probleem van wateroverlast aan de bron aanpakt in overleg met de betrokken landeigenaren.

Als fair-trade gemeente is de volgende stap een engagement in de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en organisatie van acties om de mondiale doelen te realiseren.


Ons woonbeleid stimuleert het verdichten van de bestaande dorpskernen, maar heeft ook oog voor het behoud van de groene gebieden in de dorpskernen en het vrijwaren van het buitengebied. De gemeente moet erover waken dat er een divers en betaalbaar woonbeleid wordt ontwikkeld.

Het is de absolute vereiste dat iedere Hoeselaar heel zijn leven op een comfortabele manier in eigen gemeente kan blijven wonen:

genieten van de natuurpracht van Hoeselt en tegelijk alle voorzieningen dichtbij.
 

ZICH GOED VOELEN IN HOESELT

Dankzij verschillende privé-initatieven neemt het aantal “bedden” voor bejaarden in rusthuizen toe. Ook worden er nieuwe assistentiewoningen ontwikkeld.  Dit in combinatie met het huidige aanbod en de diensten van het OCMW zorgt ervoor dat een zorgcampus zich kan ontwikkelen: op voorwaarde dat het gemeentebestuur haar rol opneemt om de verschillende initiatieven te combineren, te coördineren en te ondersteunen

BEST GROEN wil het sociale hart van Hoeselt versterken door het maximaal ondersteunen van verenigingen en vrijwilligers, zodat het verenigingsleven en goede initiatieven zuurstof blijven krijgen.
Gezellige buurtpleinen en ontmoetingsplaatsen zijn nodig om het sociaal weefsel te versterken. De zaal in Hern is al meer dan 4 jaar onbruikbaar. Een project waar we snel werk van willen maken. In de gemeenteschool in Alt-Hoeselt en aan Ter Kommen willen we de tijdelijke klascontainers vervangen door duurzame oplossingen die rekening houden met de toekomst.
 

ZICH VEILIG VOELEN IN HOESELT

Veiligheid voor alle weggebruikers moet gewaarborgd zijn. Fietsen en wandelen blijft in opmars. Helaas kennen we allemaal wel een voorbeeld van een belangrijk en gevaarlijk knelpunt op het vlak van mobiliteit in onze gemeente. Meer gescheiden fietspaden, veilige oversteekplaatsen, heringerichte schoolomgevingen, aangepaste politiereglementen, enz. moeten het comfort verbeteren van wandelaars, fietsers én automobilisten.
Wij willen werken aan het openstellen, opwaarderen en onderhouden van de zogenoemde trage wegen.

Iedere inwoner van Hoeselt en de deelgemeenten zou op korte afstand van zijn thuis een mooie wandeling moeten kunnen maken, op een veilige en comfortable manier.

Er moet een consequente visie uitgewerkt worden voor de stoepen gelegen in het centrum van Hoeselt en de deelgemeenten. De stoep is openbaar eigendom en een verantwoordelijkheid van de gemeente.
 

GENIETEN VAN EN IN EEN MOOI HOESELT

Het typische Haspengouwse landschap met hoogstamboomgaarden, houtkanten en hagen moeten beter beschermd worden. Laanbomen werden gekapt zonder visie. Zonde omdat dit één van de peilers van de eigenheid van Hoeselt is.  We willen hier in overleg met de lokale bevolking extra aandacht aan besteden. Natuurgebieden zoals bijvoorbeeld Blokkes Bos (Romershoven), de tram (Hern),  de Demervallei (Centrum, Werm en Alt-Hoeselt) zijn prachtige wandelgebieden  en een ideaal locatie om de dagelijkse stress te verwerken.  De Mot in het  centrum van Hoeselt moet een ontmoetingsplaats worden met ruimte voor (avontuurlijk) spelen en sporten.  Subsidies moeten ook hier maximaal benut worden.

De ambitie van BEST GROEN is om de komende zes jaar voor iedere inwoner van Hoeselt één boom aan te planten.


Vele vrijwilligers zetten zich dagelijks in om zwerfvuil op te ruimen, maar dit blijkt vaak een ondankbare taak. Zwerfvuil moet hard aangepakt worden.
Iedereen wil leven met een aantrekkelijke en bruisende dorpskern dichtbij.  Investeringen in die kernen moeten meer aandacht geven aan mobiliteit en meer groen in het straatbeeld. In overleg met de buurt en met aandacht voor het onderhoud!

Onze jeugd kan elkaar ontmoeten in en rond het jeugdhuis. Ook de jeugdverenigingen hebben een superwerking. Echter de chiromeisjes van het Centrum hebben nood aan nieuwe lokalen: laten we deze eindelijk realiseren.
Wij zullen de ontwikkeling van het nieuwe sportpark verder zetten maar de invulling op een meer doordachte manier uitvoeren. Dit betekent met een divers aanbod, als aanvulling van de huidige sporthal, met samenwerkingen met de private sector en de sportverenigingen zodat de rekening voor de burger beperkt blijft terwijl alle Hoeselaren er gebruik van kunnen maken.
 

WONEN IN EEN BRUISEND HOESELT

BEST GROEN wil bedrijven aantrekken die inzetten op lokale tewerkstelling in combinatie met de groene economie.

Het nieuwe recyclagepark moet er dringend komen, want straks komen we te laat.
Het economomisch leven in het centrum van Hoeselt moet heruitgevonden worden. Lokale handelaars moeten zuurstof krijgen om hun activiteiten hier te blijven ontplooien.

Het centrum moet opgewaardeerd worden met ruimte voor gezellige terrassen, bomen, zitbanken, enz. Wij geloven dat we samen met de ondernemers alle krachten kunnen bundelen om een masterplan te maken zodat het centrum opnieuw de plaats krijgt die ze verdient.

Het toeristisch pareltje van Hoeselt is de Kluis van Vrijhern. Dit is vandaag reeds één van de topattracties van Zuid-Limburg.  Toenmalige schepenen Steven Driesen en Serge Voncken rijfden hiervoor de nodige subsidies binnen. De gemeente moet echter blijven investeren in deze site.
Via huidige samenwerking met toerisme Limburg moeten we Hoeselt meer promoten en zo onze talrijke B&B’s en eet- en drinkgelegenheden voldoende zuurstof bieden.